เกมส์ : MBA KKU 17-03-2018


อันดับ ชื่อทีม ต้นทุน ห้องที่ขายได้ ขายได้ทั้งหมด กำไรสุทธิ การพัฒนา กำไรสะสม
1 กฤษณะกาลี 191 27 363 154.8 154.8 154.8
2 group5hello 125 40 290.5 148.95 148.95 148.95
3 เฮีย 100 67 260 144 144 144
4 moving forward 92 13 177.5 76.95 76.95 76.95
5 7styles 100 16 153.1 47.79 47.79 47.79
6 พวงชมพู 87 19 104 15.3 15.3 15.3

อันดับ ชื่อทีม ต้นทุน ห้องที่ขายได้ ขายได้ทั้งหมด กำไรสุทธิ การพัฒนา กำไรสะสม
1 moving forward 130 66 512 343.8 258.3 420.75
2 กฤษณะกาลี 152 42 521 332.1 160.1 486.9
3 พวงชมพู 197 50 464.3 240.57 223.57 255.87
4 group5hello 438 72 517.6 71.64 -93.86 220.59
5 7styles 482 24 319.5 -162.5 -215.6 -114.71
6 เฮีย 596 21 368 -228 -388 -84

อันดับ ชื่อทีม ต้นทุน ห้องที่ขายได้ ขายได้ทั้งหมด กำไรสุทธิ การพัฒนา กำไรสะสม
1 เฮีย 201 81 930.8 656.82 428.82 572.82
2 group5hello 148 71 499 315.9 236.3 536.49
3 7styles 222 62 461.8 215.82 53.32 101.11
4 กฤษณะกาลี 187 44 366.8 161.82 -207.18 648.72
5 moving forward 146 58 299 137.7 -244.3 558.45
6 พวงชมพู 330 33 310.6 -19.4 -286.7 236.47