นิยามของ การพัฒนาองค์กร OD

วันที่ 2 ก.พ. 2560 17:55 น.


Organization Development
= การพัฒนาองค์กร
หมายถึง

โดย อ.นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล - ALMON ABC CLUB

กระบวนการใดก็ตาม
ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
เพื่อให้องค์กรนั้น เข้าใกล้เป้าหมายที่วางเอาไว้ได้
ดีขึ้นกว่าเดิม

อาทิเช่น
องค์กรธุรกิจ มีการพัฒนา ให้สามารถ
หารายได้เข้าสู่องค์กร
ได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น มากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มกำไร ลดต้นทุน เพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้า

องค์กรภาครัฐ มีการพัฒนารูปแบบการทำงาน
ให้บริการกับประชาชน ได้ดีขึ้น ง่ายขึ้น เร็วขึ้น
 โดยคำนึงถึงความพอใจของประชาชนส่วนใหญ่เป็นสำคัญ

หน่วยงานการบริการ มีการพัฒนา ให้สามารถ
บริการให้ลูกค้าประทับใจ ได้ดีขึ้น

เหล่านี้ล้วนเป็น วัตถุประสงค์ในการ พัฒนาองค์กร ทั้งหมด ครับ


ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การพัฒนาองค์กรนั้น มีความหมายโดยรวมแล้ว
คือ “การทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ได้ดีขึ้น อย่างยั่งยืน”
มิใช่เพียงการสร้างความสุข สนุกสนาน เท่านั้น
แต่จะต้องสร้าง “โครงสร้างหรือระบบ” ที่ดี
ที่ทำให้องค์กร อยู่ในระดับที่ดีขึ้นนั้นตลอดไปนั่นเอง