เกมส์ : CO ED 24-05-2019


อันดับ ชื่อทีม ต้นทุน ห้องที่ขายได้ ขายได้ทั้งหมด กำไรสุทธิ การพัฒนา กำไรสะสม
1 ช้างน้อย 114 28 457 308.7 308.7 308.7
2 Jupe24May 98 55 407 278.1 278.1 278.1
3 Mild Fan Club 2 102 15 201 89.1 89.1 89.1
4 Rissing Sun 145 21 214 62.1 62.1 62.1
5 winner 85 19 116 27.9 27.9 27.9

อันดับ ชื่อทีม ต้นทุน ห้องที่ขายได้ ขายได้ทั้งหมด กำไรสุทธิ การพัฒนา กำไรสะสม
1 Rissing Sun 126 35 297 153.9 84.9 216
2 Jupe24May 92 27 261 152.1 -156.9 430.2
3 ช้างน้อย 166 17 271 94.5 -248.5 403.2
4 Mild Fan Club 2 167 26 209 37.8 -61.2 126.9
5 winner 107 30 66 -41 -72 -13.1

อันดับ ชื่อทีม ต้นทุน ห้องที่ขายได้ ขายได้ทั้งหมด กำไรสุทธิ การพัฒนา กำไรสะสม
1 Jupe24May 141 64 534 353.7 184.7 783.9
2 Rissing Sun 182 81 564 343.8 172.8 559.8
3 Mild Fan Club 2 271 51 596 292.5 250.5 419.4
4 ช้างน้อย 164 24 392 205.2 100.2 608.4
5 winner 143 25 251 97.2 56.2 84.1