เกมส์ : TEST Thairath


อันดับ ชื่อทีม ต้นทุน ห้องที่ขายได้ ขายได้ทั้งหมด กำไรสุทธิ การพัฒนา กำไรสะสม
1 th003 141 19 260 107.1 107.1 107.1
2 th001 116 26 220 93.6 93.6 93.6
3 th004 92 14 160 61.2 61.2 61.2
4 th002 78 6 66 -12 -12 -12