เกมส์ : MBA KKU 23-03-2019


อันดับ ชื่อทีม ต้นทุน ห้องที่ขายได้ ขายได้ทั้งหมด กำไรสุทธิ การพัฒนา กำไรสะสม
1 พลังอนาคตใหม่ 599 57 813 192.6 192.6 192.6
2 ลิ้นจี่ 256 52 417 144.9 144.9 144.9
3 หวานเย็นลำโพงขวา 488 65 546 52.2 52.2 52.2
4 เซเลปนักล่า 103 13 135.5 29.25 29.25 29.25
5 แก้งน้ำหวาน 121 24 129 7.2 7.2 7.2
6 Hi Space 91 8 82 -9 -9 -9
7 สะกิต 156 8 108 -48 -48 -48

อันดับ ชื่อทีม ต้นทุน ห้องที่ขายได้ ขายได้ทั้งหมด กำไรสุทธิ การพัฒนา กำไรสะสม
1 พลังอนาคตใหม่ 554 56 541 -13 -227 179.6
2 แก้งน้ำหวาน 417 54 336.6 -80.4 -88.4 -73.2
3 สะกิต 410 53 309.8 -100.2 -148.2 -148.2
4 หวานเย็นลำโพงขวา 583 34 447 -136 -194 -83.8
5 Hi Space 303 18 140 -163 -172 -172
6 ลิ้นจี่ 602 35 370 -232 -393 -87.1
7 เซเลปนักล่า 578 13 184.3 -393.7 -426.2 -364.45

อันดับ ชื่อทีม ต้นทุน ห้องที่ขายได้ ขายได้ทั้งหมด กำไรสุทธิ การพัฒนา กำไรสะสม
1 พลังอนาคตใหม่ 351 72 823 424.8 411.8 604.4
2 ลิ้นจี่ 307 102 628 288.9 56.9 201.8
3 เซเลปนักล่า 343 60 632.8 260.82 -132.88 -103.63
4 หวานเย็นลำโพงขวา 583 76 850 240.3 104.3 156.5
5 แก้งน้ำหวาน 486 65 626 126 45.6 52.8
6 สะกิต 290 95 403.6 102.24 2.04 -45.96
7 Hi Space 513 66 291 -222 -385 -394