เกมส์ : MBA KKU 22-03-2019


อันดับ ชื่อทีม ต้นทุน ห้องที่ขายได้ ขายได้ทั้งหมด กำไรสุทธิ การพัฒนา กำไรสะสม
1 Fantastic 4 108 55 473 328.5 328.5 328.5
2 7 เรือยอร์ช 126 60 390 237.6 237.6 237.6
3 โสเจ๊ง 106 53 187.7 73.53 73.53 73.53
4 พรรคเพื่อรบ พบเพื่อรัก 97 37 157.6 54.54 54.54 54.54
5 อย่าหยอกพี่หลอกง่าย 91 33 123 28.8 28.8 28.8
6 ผู้พิทักษ์แห่งขุนเขา(ใหญ่) 107 24 74.4 -32.6 -32.6 -32.6

อันดับ ชื่อทีม ต้นทุน ห้องที่ขายได้ ขายได้ทั้งหมด กำไรสุทธิ การพัฒนา กำไรสะสม
1 Fantastic 4 112 34 351 215.1 -149.9 543.6
2 พรรคเพื่อรบ พบเพื่อรัก 152 39 388 212.4 151.8 266.94
3 7 เรือยอร์ช 128 65 342.5 193.05 -70.95 430.65
4 ผู้พิทักษ์แห่งขุนเขา(ใหญ่) 108 24 233.4 112.86 80.26 80.26
5 อย่าหยอกพี่หลอกง่าย 132 16 200.1 61.29 29.29 90.09
6 โสเจ๊ง 161 14 193.9 29.61 -52.09 103.14

อันดับ ชื่อทีม ต้นทุน ห้องที่ขายได้ ขายได้ทั้งหมด กำไรสุทธิ การพัฒนา กำไรสะสม
1 Fantastic 4 301 80 741 396 157 939.6
2 พรรคเพื่อรบ พบเพื่อรัก 170 43 587.7 375.93 139.93 642.87
3 7 เรือยอร์ช 327 82 658 297.9 83.4 728.55
4 ผู้พิทักษ์แห่งขุนเขา(ใหญ่) 145 121 400.9 230.31 104.91 310.57
5 โสเจ๊ง 400 45 579.6 161.64 128.74 264.78
6 อย่าหยอกพี่หลอกง่าย 355 30 381.6 23.94 -44.16 114.03