เกมส์ : DBG DEMO 24-01-2019


อันดับ ชื่อทีม ต้นทุน ห้องที่ขายได้ ขายได้ทั้งหมด กำไรสุทธิ การพัฒนา กำไรสะสม
1 NKYO 82 16 146 57.6 57.6 57.6
2 Dan 115 5 60 -55 -55 -55