เกมส์ : MBA KKU 24-11-2018


อันดับ ชื่อทีม ต้นทุน ห้องที่ขายได้ ขายได้ทั้งหมด กำไรสุทธิ การพัฒนา กำไรสะสม
1 โปเกม่อน อิอิ 340 69 913 515.7 515.7 515.7
2 ใจจัง...เห้อ 123 61 409 257.4 257.4 257.4
3 Juaddddd 112 53 352 216 216 216
4 สุดเสียวววววว 110 23 223 101.7 101.7 101.7

อันดับ ชื่อทีม ต้นทุน ห้องที่ขายได้ ขายได้ทั้งหมด กำไรสุทธิ การพัฒนา กำไรสะสม
1 โปเกม่อน อิอิ 300 33 464 147.6 -425.4 663.3
2 สุดเสียวววววว 250 35 335 76.5 -36.5 178.2
3 Juaddddd 463 55 520 51.3 -188.7 267.3
4 ใจจัง...เห้อ 451 17 195 -256 -542 1.4

อันดับ ชื่อทีม ต้นทุน ห้องที่ขายได้ ขายได้ทั้งหมด กำไรสุทธิ การพัฒนา กำไรสะสม
1 ใจจัง...เห้อ 143 112 815 604.8 348.8 606.2
2 โปเกม่อน อิอิ 230 70 723 443.7 279.7 1107
3 สุดเสียวววววว 260 80 751 441.9 356.9 620.1
4 Juaddddd 200 80 538 304.2 247.2 571.5