เกมส์ : MBA KKU 23-11-2018


อันดับ ชื่อทีม ต้นทุน ห้องที่ขายได้ ขายได้ทั้งหมด กำไรสุทธิ การพัฒนา กำไรสะสม
1 thefern and friends 122 51 271.8 134.82 134.82 134.82
2 วิ่งกับปะป๊า 102 20 230 115.2 115.2 115.2
3 สามสาวสวยกับชายห่วยทั้งห้า 399 63 514 103.5 103.5 103.5
4 Rangers 100 14 152 46.8 46.8 46.8
5 7-will-... 101 49 146 40.5 40.5 40.5
6 หายนะ 111 17 143 28.8 28.8 28.8
7 No.1 95 29 93 -2 -2 -2

อันดับ ชื่อทีม ต้นทุน ห้องที่ขายได้ ขายได้ทั้งหมด กำไรสุทธิ การพัฒนา กำไรสะสม
1 สามสาวสวยกับชายห่วยทั้งห้า 428 87 1235 726.3 611.3 829.8
2 thefern and friends 176 62 411.5 211.95 62.15 346.77
3 วิ่งกับปะป๊า 148 27 280 118.8 -9.2 234
4 หายนะ 156 49 285.2 116.28 84.28 145.08
5 No.1 176 22 265.8 80.82 78.82 78.82
6 Rangers 354 58 395.4 37.26 -14.74 84.06
7 7-will-... 590 76 552 -38 -83 2.5

อันดับ ชื่อทีม ต้นทุน ห้องที่ขายได้ ขายได้ทั้งหมด กำไรสุทธิ การพัฒนา กำไรสะสม
1 สามสาวสวยกับชายห่วยทั้งห้า 103 59 430 294.3 -512.7 1124.1
2 7-will-... 95 36 406 279.9 241.9 282.4
3 หายนะ 193 28 243 45 -84.2 190.08
4 Rangers 196 51 240 39.6 -1.8 123.66
5 No.1 280 18 248.8 -31.2 -121 47.62
6 วิ่งกับปะป๊า 197 8 99 -98 -230 136
7 thefern and friends 455 16 171.4 -283.6 -519.1 63.17