เปิดตัว Domino Business Game

วันที่ 24 ม.ค. 2560 12:52 น.


Domino Business Game

เริ่มต้นมาจาก การคิดค้นกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
ที่ชื่อว่า Domino Serious Play Trainning

โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้ถูกคิดค้นโดย
อ.นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล (อ.ALMON) ผู้ก่อตั้ง บริษัท เอบีซี คลับ จำกัด
ได้สังเกตเห็น เด็กเล่นเกม Domino แบบที่ไม่เคยเล่นมาก่อน

เด็กคนนั้น ต่อตัว Domino ต่อเป็นรูป "ตึก"

จึงได้เกิด "ไอเดีย ความคิด" ในการสร้างกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
เพื่อฝึกฝนบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ด้วย "เกม"
ตามหลักการของ Gamification

โดยการให้บุคลากร ต่อตัวต่อ Domino เป็นตึก
ตามหลักเกณฑ์ กติกา ของเกม
รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรของทีมให้เกิดผลสูงสุด